Statoil-stipendet, alle musikkstipenders mor

S_Mathias_Eick504

I tre år har Statoil og by:Larm delt ut et stipend på 800.000 til en artist eller gruppe som vi mener fortjener en ekstra dytt ut i den store internasjonale musikkbransjen. I 2011 har de økt summen fra 800.000 til 1 million norske kroner.

1 million kroner skal deles ut til en norsk gruppe eller artist som står på randen av internasjonalt gjennombrudd. Stipendet deles ut under by:Larm, lørdag 19. februar.

Statoil-stipendet er det største av sitt slag her i landet, og skal støtte norske grupper med internasjonalt potensial. I 2009 stakk Mathias Eick av med det gjeve stipendet, og pengene har blitt brukt til bl.a turnevirksomhet i Europa og Asia.

- Vi er veldig glad for at en av Norges største virksomheter tar ansvar og er med å bidrar til at norske talenter får bedre vilkår og muligheter. Man kan få til mye for 1.000.000,- med den rette planen mener daglig leder i by:Larm Erlend Mogård-Larsen.

Statoil har i årevis satset på unge talenter innen både kultur og idrett. Dette er det største stipendet de deler ut for talenter innen rytmisk musikk.

- Statoil har lange tradisjoner med å støtte morgendagens helter innen en rekke musikalske og kunstneriske grener. by:Larm er i en særstilling når det gjelder å identifisere og fremme norske talenter innen populærmusikk, derfor er det naturlig for oss å samarbeide med dem om dette stipendet, sier Oddvar Høie, markedssjef i Statoil.

Mer informasjon om stipendet følger.

Statoil har i mange år vært en viktig støttespiller for kultur- og idrettslivet i Norge. Særlig har talenter innen klassisk musikk, fotball og bildende kunst fått nyte godt av deres sponsormidler. Før by:Larm i 2008 gikk Statoil og by:Larm sammen om å lage et eksportstipend for musikk som virkelig monner. Når oljeselskapet bestemte seg for å satse på rock og pop, så gjorde de det skikkelig. Hele 800.000 kroner fordelt over to år ligger i potten, og Ida Maria ble den første artisten som fikk tildelingen.

Hvordan kommer så et sultent band i betraktning for stipendet?
Det ikke snakk om en nybegynnerpris, men primært hjelp til en artist som allerede har kommet et stykke på vei. Første forutsetning er at man inviteres til å spille på by:Larm. Deretter må man søke om å bli nominert. En gruppe sammensatt av resurspersoner fra musikklivet vil så nominere ti kandidater fut fra de artistene som har søkt om å være med. Disse må alle levere inn en enkel prosjektbeskrivelse der de forteller hva de i grove trekk vil bruke et eventuelt stipend til. En Jury vil deretter velge en vinner basert på deres artistiske kvaliteter og mulighetene den enkelte har til å få omsatt pengene i konkrete resultater på det internasjonale markedet.
Mottakeren av stipendet vil bli fulgt godt opp i ettertid og det stilles klare krav til dokumentasjon av pengebruken.