Skip to content

Årets by:Larmer 2023 er Ella Marie Hætta Isaksen

2023
Ella Marie Hætta Isaksen

«Årets by:Larmer» er en musikkpris utgitt av styret i by:Larm. Prisen går hvert år til personer som har utmerket seg spesielt gjennom sin innsats for norsk musikk i musikkbransjen, og tildeles på fritt grunnlag.

I år er det en spesiell grunn til at vi har valgt å hedre vedkommende. Det er på tide å reflektere over tiden vi lever i og musikkbransjens evne til å gi den nødvendige støtten.

Årets by:Larmer har gått fra kamp til kamp både faktisk og musikalsk, og fremstår som en rollemodell for alle som har tilgang til spalteplass, og som burde bruke den til noe viktig og riktig.

Vi lever i en tid med store utfordringer og forandringer. Årets by:Larmer har hevet blikket over egen karriere og satt musikken til side for å kjempe en av de viktigste kampene akkurat nå. Dette er et veldig modig valg som vi alle burde ta lærdom av. Denne kampen har vist oss at artister kan være mer enn bare underholdere; de kan være stemmer for forandring og håp.

Årets by:Larmer har brukt sin innflytelse og talerstol til å fremme samisk musikk, urfolksrettigheter og klimarettferdighet. Hun har vist oss at musikken kan være en kraftig plattform for å løfte opp viktige saker, for å inspirere handling og for å skape en bedre fremtid.

Så, kjære alle sammen, prisen "Årets by:Larmer 2023" går til en person som har vist oss vei og inspirert oss alle til å handle.

Takk og gratulerer til Ella Marie Hætta Isaksen!

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt