Skip to content

Musikkteknologi på by:Larm

2021

Ny teknologi og digitale tjenester gir enklere tilgang til et mangfoldig kunst- og kulturtilbud. Men med den raske utviklingen mangler det fortsatt et økosystem som bidrar til en bedre innovasjonskultur i musikkbransjen. Det er behov for et formalisert miljø som kobler kulturer, ivaretar deling, samhandling og bygger bro mellom teknologi og musikk, til andre næringer og til nye finansieringsmuligheter. Sammen med Music Norway, Arena Oslo, Sesong 1 og FONO, vil by:Larm bidra til nettverket Music Tech Norway som vil være utløsende for å etablere en arena for kompetanseheving, tilhørighet og samhandling.

Music Tech Norway arrangerer samlinger og arrangementer gjennom året og under by:Larm ønsker vi velkommen på både paneldiskusjon og pitching med utvalgte startups:

Teknologiutvikling i musikkbransjen - hvor er vi på vei?

Kunstig intelligens og maskinlæring vil transformere musikkbransjen, og de store aktørene investerer aggressivt for å ta enda større markedsandeler. Er det mulig å spå hvilken retning den voldsomme utviklingen går?

Vi har samlet et eminent panel som representerer oppstartselskaper, major labels og indie aktører for å gi oss et innblikk i utviklingen innen musikkteknologi; hva er de største trendene og driverne i dag, og hvordan vil disse endre spillereglene i musikkbransjen det neste tiåret?

Vi runder av paneldiskusjonen med å bli kjent med et knippe av de mest spennende music tech oppstartselskapene vi har i Norge i dag.


Årets by:Larm sammenfaller for første gang med Oslo Innovation Week og vi er stolte av å presentere arrangementene i samarbeid med en veletablert arena for teknologi og innovasjon.

Vi er også glade for å kunne presentere et nytt lokale for arrangementene. Fem minutters gåavstand fra Vulkan ligger 657 Oslo, Norge’s største Coworking Space for kreativ næring, som jobber med teknologi, startups og tilrettelegging for samarbeid.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt