Skip to content

Søk studentstilling i by:Larm

2022

by:Larm ønsker å bidra til at studenter som vil jobbe med festival skal få prøve seg i praksis. Derfor inviterer vi studenter til å søke på våre studentstillinger under by:Larm. Formålet med stillingene er å gi studenter et innblikk i hvordan det virkelig er å jobbe med festival, og ikke minst lære mer om by:Larm. Flere av disse stillingene er opprettet kun med tanke på dere - Vi ønsker å inkludere dere mer enn øvrige frivillige!

I hver enkelt stilling er det ansvar av ulik grad, og alle stillingene gir et godt innblikk i festivalarbeid og forskjellige grener innenfor festivaler. Søknadsfrist er 5. august.

Festivalsentralen

Under festivalen er det høyt tempo i administrasjonen. Derfor har vi etablert en festivalsentral som kan løse store og små oppgaver som dukker opp underveis. Her kommer du i god kontakt med alle som jobber i festivalen og får en god innføring av hva en festival trenger underveis. På mange måter er festivalsentralen hjertet i by:Larm! Du får god opplæring, hjelp og oppfølging underveis.
Tidsrom: fra mandag 12. september til nedrigg er ferdig søndag 18. september.

Artistverter

Ansvarlig for artister ved en scene, være kontaktperson mellom scene, artist og booking. Passe på at artistene har det de skal og har det bra under deres besøk i Oslo.
Tidsrom: Fra torsdag 15. september, til og med lørdag 17. september dag og kveldstid.

Seminarprodusent-assistent

Ansvar for organiseringen av seminarverter. Dette innebærer å ta de imot, brife de i arbeidsoppgavene og følge opp underveis. Bistå seminarprodusenter med andre oppgaver.
Tidsrom: Fra mandag 12. september til og med lørdag 17. september. Dagtid.

Annet/runner

Det dukker stadig opp større og mindre roller vi trenger å fylle i tiden før og under festivalen. Er du allsidig og liker nye utfordringer er dette rollen for deg! PS: Dersom du har førerkort må du gjerne spesifisere dette i søknaden din, men det er ikke et krav.
Tidsrom: Fra mandag 12. september til søndag 18. september, men det er ikke sikkert du trenger å jobbe hele uken.

REGISTRER DIN SØKNAD HER

Søknadsfrist 5. august

Spørsmål? Send en mail til info(at)bylarm.no

Generell informasjon

Arbeidsbeskrivelsene er ikke uttømmende, og det kan forekomme endringer i arbeidsinstruks og tider. Arbeidstider vil variere for hver enkelt stilling, men det må påberegnes lange dager. Det forventes at du ikke nyter alkohol eller andre rusmidler når du er på jobb. Husk at den største gleden med å jobbe med festival er å se glade mennesker, så ta med deg smilet og godviljen; du er festivalens ansikt utad! Hver av stillingene har en overordnet, og det er din overordnet som skal sørge for at du får informasjon, opplæring og oppfølgning. Husk å kle deg godt og ha gode sko. Du får et måltid de dagene du jobber. Når arbeidsperioden er over, vil du få en attest for det arbeidet som har blitt utført, i tillegg til masse erfaring, nye venner og minner. Dette er også bra påfyll til CV-en, og ikke minst en sjanse til å opparbeide deg et godt nettverk!

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt