Limita Lunde

February 20 2019

Parkteatret, Daglig leder

Limita er daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret SceneHun er utdannet jurist og jobber for tiden også som advokatfullmektig i Bing Hodneland. I tillegg har hun jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering – i 15 år, er styreleder i Musikkbyen Oslo, og sitter i styret til NKA. Limita holder kurs innen kontraktsrett, organisasjonsutvikling, ledelse, booking, samt konsertavvikling, HMS og personvern.