Practical Information

April 01 2019

ENGLISH BELOW

by:Larm 2020 vil ta plass 27. – 29. februar.
Velkommen til by:Larm, den viktigste møteplassen for Nordisk musikkbransje.

Billettsystemet:
Delegatpass gjelder alle spillesteder, alle seminarer, alle dager. (Kjøp her)
Festivalpass gjelder alle spillesteder, alle dager. (Kjøp her)
Dagspass gjelder alle spillesteder, én dag. (Kjøp her)
Enkeltbilletter gjelder ett spillested, én dag. (Kjøp her)

Festivalpass/dagspass/enkeltbillett?
Festivalpass/dagspass må byttes til armbånd i billettboden.
Enkeltbilletter garanterer inngang til spillestedet den dagen billetten er gyldig, og må IKKE byttes i armbånd, men vises i døra på spillestedet.

Åpningstider billettboden
TBA

Delegat?
Husk at du må betale for billetten din før du går til innsjekken.
Delegatpass MÅ byttes til armbånd i delegatinnsjekken, du må kunne legitemere deg.
Har du kjøpt delegatpass med studentrabatt MÅ gyldig studentbevis fremvises.
Delegatpass gir deg tilgang på delegatloungen.

Åpningstider, delegatlounge:
TBA

Åpningstider delegatinnsjekk
TBA

Annonsere?
Vil du annonsere på våre flater? Ta kontakt med partner @ bylarm.no

Presse?
For å søke om presseakkreditering krever vi en detaljert og relevant dekningsplan. Pressepass inkluderer kun festivalpass. Delegatpass utdeles sjeldent.
Hent ut pass ved billettboden eller delegatinnsjekken, alt ettersom hvilket pass du er innvilget.
PR- og kommunikasjonsansvarlig: Marit Johansen marit(at)bylarm.no

Reiser du med fly til by:Larm?
Flytoget tar deg fra Gardermoen til Oslo sentrum.

Aldersgrenser på spillestedene
18 år: Rockefeller, John Dee, Sentrum Scene, Kulturkirken Jakob, Vulkan Arena, Pokalen, Melahuset og Festivalteltet presentert av MatPrat
20 år: Revolver, Blå, Ingensteds, Krøsset, Kafé Hærverk, Kulturhuset og Verkstedet
23 år: The Villa
Fri alder: Sentrum Scene torsdag, Sentrum Scene fredag, Sentrum Scene lørdag (egen billett), Yngling – Parkteatret lørdag (egen billett), BRYLARM lørdag (gratis), konserter i Torrgata lørdag (gratis)

Hittegods
Mista du noe da du danset under festivalen? Alt av hittegods som blir mistet i Festivalteltet leveres direkte til ProSec-vaktene på venue. Hittegods som ikke ble hentet rett etter festival er blitt levert til Sentrum Politistasjon.
Har du mista noe på noen av de andre venuene? Kontakt spillestedet direkte.

Tilgjengelighet på spillestedene
Her har vi samlet opp info om tilgjengelighet alle spillestedene våre. Vi ønsker at dørstokker ikke skal være en stopper for musikkelskere! Informasjonen er hentet fra spillestedene selv, informasjonen er dessverre ikke uttømmende og vi oppfordrer om rullestolbrukere til uansett kontakt spillesteder man vil innom på forhånd så spillestedet kan tilrettelegge så godt som mulig for å gi en best mulig opplevelse.

VULKAN ARENA / POKALEN
Full tilrettelegging for rullestolbrukere med inngang, heis og HC-toaletter. Må ha beskjed på forhånd dersom man skal ha sitteplass i salen. Pokalen har god plass i lokalet til rullestoler. Parkeringshus rett ved siden av med god tilgjengelighet.

SENTRUM SCENE
Full tilrettelegging for rullestolbrukere. De har en egen balkong på galleriet med plass til 6 rullestoler og god sikt til scenen. HC-toaletter er tilgjengelig via heis. Ta kontakt med vaktene ved ankomst. HC-parkering i Torggaten.

ROCKEFELLER
Rullestolbrukere bes ta kontakt på forhånd. Tilrettelagt inngang og plassering med begrenset plass. HC-toalett i samme etasje og HC-parkering i Badstugaten.

JOHN DEE
Har egen inngang for rullestolbrukere. Ta kontakt med vaktene for assistanse og tilgang til HC-toalett. Nærmeste HC-parkering er i Badstugaten.

MELAHUSET
Tilrettelagt og tilgjengelig for rullestolbrukere

KULTURKIRKEN JAKOB
Har mobil rampe for rullestol, men må ha beskjed på forhåndBLÅ
Blå ligger på bakkeplan og har full tilgjengelighet for rullestolbrukere inne og ute. De har også HC-toalett
Kulturhuset
KH er utstyrt med heis og har HC-toaletter i hver etasje. Alle lokaler er tilgjengelig og uten større 
hinder. Ledsagerbevis skal godkjennes i alle typer arrangement.INGENSTEDS
Tilrettelagt for rullestolbrukere, men må ha beskjed på forhåndKAFÈ HÆRVERK
Tilrettelagt for rullestolbrukere med heis og HC-toalett. Må ha beskjed i forkantREVOLVER
Scenen på Revolver er i kjelleren, og ikke tilrettelagt for rullestolbrukere

KRØSSET
Har god tilgjengelighet for rullestolbrukere

PARKTEATRET
Er tilrettelagt for rullestolbrukere og har tilgang til HC-toalett

THE VILLA
Vennligst ta kontakt direkte med the Villa

Practical Information

The next by:Larm festival will take place 27. – 29. February 2020.

Holders of festival passes, day passes and single tickets
Opening times of ticket booth next to the festival tent:
TBA

Delegates
Your delegate pass MUST be exchanged for a wristband at the Delegate Check-In. Remember to bring your ID! If you have purchased a delegate pass with student discount, you MUST show a valid student ID.
Opening times for Delegate Check-In:
TBA

Delegate Lounge
Your delegate pass gives you access to the Delegate Lounge. The outside terrace will be heated, enclosed by walls and filled to the brim with industry people – so this is really where it’s at during the festival!

Opening times, Delegate Lounge
TBA

Age limits
18 years: Rockefeller, John Dee, Sentrum Scene, Kulturkirken Jakob, Vulkan Arena, Pokalen, Melahuset and Festivalteltet presented by MatPrat
20 years: Revolver, Blå, Ingensteds, Krøsset, Kafé Hærverk, Kulturhuset and Verkstedet
23 years: The Villa
No age limit: BRYLARM Saturday (free), concerts in Torggata Saturday (free)

Lost Property
Lost something while having it large at one of our gigs this year? All lost property recovered from the festival tent will be handed in directly to the ProSec security guards at the venue. Lost property not collected after 3 March will be handed in to Oslo’s central police station.

Lost and found from the Vulkan area will be handed in to the festival office at Vulkan 18. Lost property not collected after 2 March will be handed in to Oslo’s central police station.

Lost something in one of our other venues? Contact the venue direct.

Accessibility
The doorstep won’t be an obstacle to great musical experiences. Her is an overview of facilities for wheelchair users at the various venues. The info is taken from individual websites and is not exhaustive. We recommend wheelchair users to contact the venues to ensure access.

Vulkan Arena/Pokalen
Full wheelchair access with entrance, lift and toilets. Advance notice is required for a seat in the auditorium. Multi-storey car park next door to venue with good access.

Sentrum Scene
Full wheelchair access. They have their own balcony with space for six wheelchairs and good views of the stage. Assisted toilets are available via lift. Contact assistants on arrival. Disabled parking in Torggata.

Rockefeller
Wheelchair users are requested to make contact in advance. Ramp entrance and limited special seating. Disabled toilet on same floor and parking in Badstugaten.

John Dee
Separate wheelchair entrance. Contact guards for assistance and access to disabled toilet. Nearest disabled parking is in Badstugaten.

Melahuset
Ramp access for wheelchairs.

Kulturkirken Jakob
Mobile ramp for wheelchairs, but need to be informed in advance.

BLÅ
BLÅ is on the ground floor and has full access for wheelchair users inside and out. Plus disabled toilets.

Ingensteds
Ramp for wheelchairs, advance notice needed.

Kafé Hærverk
Wheelchair ramp with lift and disabled toilet. Advance notice required.

Revolver
The Revolver stage is in the basement, and not set up for wheelchair users.

Krøsset
Good access for wheelchairs.

Parkteatret
Wheelchair access with disabled toilets.

The Villa
Contact directly.

For any other questions, feel free to contact us through email, or send us a message via Instagram or Facebook.