Studentstilling

November 30 2018

by:Larm ønsker å bidra til at studenter som ønsker å jobbe med festival skal få prøve seg i praksis. Derfor inviterer vi studenter til å søke på våre studentstillinger under by:Larm! Formålet med disse stillingen er å gi studenter et innblikk i hvordan det virkelig er å jobbe med festival, og ikke minst lære mer om by:Larm. Flere av disse stillingene er opprettet kun med tanke på dere. Vi ønsker å inkludere dere som mer enn bare frivillige!

I hver enkelt stilling er det ansvar av ulik grad, og alle stillinger gir et godt innblikk i festivalarbeid og forskjellige grener innenfor festivaler. Søknadsskjema ligger tilgjengelig her. Vi ser frem til å et godt og fruktbart samarbeid!

Søknadsskjema!

Generell info:

Arbeidsbeskrivelsene er ikke uttømmende, og det kan forekomme endringer i arbeidsinstruks og tider. Arbeidstider vil variere for hver enkelt stilling, men det må påberegnes lange dager noe som gjenspeiler den reelle festival-arbeidssituasjonen. Det forventes at du ikke nyter alkohol eller andre rusmidler når man er på jobb. Husk at den største gleden med å jobbe med festival er å se glade mennesker, så ta med deg smilet og godviljen; du er festivalens ansikt utad! Hver av stillingene har en overordnet, det er din overordnet som skal sørge for at du får informasjon, opplæring og oppfølgning. Husk å kle deg godt og ha gode sko. Du får et måltid de dagene du jobber. Når arbeidsperioden er over, vil du få en attest for det arbeidet som har blitt utført, i tillegg til masse erfaring, nye venner og minner. Dette er også bra påfyll til CV-en og ikke minst en sjanse til å opparbeide deg et godt nettverk!

Søknadsfrist for første søknadsrunde er 10. januar.

Ansvarlig for frivilligfotografer
Antall: 1
Arbeidsbeskrivelse: Vi trenger et fotoarkiv, både til presse som kommer uten fotografer, men også for å lage et godt arkiv fra årets festival og konferanse. Oppgaven består i å lede våre frivilligfotografer, alt fra å sette opp daglige fotoplaner, til følge opp underveis og samle bilder i dropbox.
Tidsrom: Noe arbeid i forkant med planlegging. Fra onsdag 27. februar til og med lørdag 2. mars, dag og kveldstid.
PR-ansvarlig: Marit Johansen

Frivilligassistent
Antall: 1-2
Stillingsbeskrivelse: Holde kommunikasjon med frivillige, lage vaktlister, og være med på å skape et godt miljø for de frivillige. Det vil også være en del av jobben å være med å planlegge frivilligfest, holde kontakt med sponsoransvarlig om pakking av festivalbagger og gjennomføringen av dette. Du vil også være med å sitte i frivilliginnsjekken. Dersom du har jobbet med Arkon før er dette et pluss.
Tidsrom: 4 dager i starten av februar, samt tirsdag 26. februar og onsdag 27. februar. Noe arbeid under festivalen må også påberegnes. Arbeidet foregår henholdsvis på dagtid.
Frivilligansvarlig: TBA

Barlageransvarlig
Antall: 1
Stillingsbeskrivelse: Du får opplæring og har ansvaret for Kulturkirka Jakob sitt barvarelager med alt dette innebærer, med andre ord må du ha stålkontroll og tåle fysisk arbeid! Du har god kontakt med baransvarlige og sørger for at de har det de trenger for å slukke tørsten til by:Larms glade gjester. Sammen med Barsjef og Barassistent sørger du for at vi har riktige tall på hva som er levert ut av varer hva som er igjen på lager, og i barene når kvelden er over.
Tidsrom: fra onsdag 27. februar til søndag 3. mars
Barsjef: Saga Castle

Barassistent
Antall: 3
Arbeidsbeskrivelse: For å være en god barassistent er det flott om du har erfaring fra å jobbe i bar, men det går fint om du ikke har det også. Du får god one-on-one opplæring i skjenkereglementet og drift av festival-bar av baransvarlig. Det viktigste er at du er flink til å ha oversikt, er god til motivere de som er på jobb, bra på kundekontakt og klarer å holde hodet kaldt om det koker. Du må være løsningsorientert og klare å ta avgjørelser. Om du har tallforståelse og har passelig med teknisk selvtillit, så er det en fordel. Du har ansvaret sammen med Baransvarlige for de frivillige på jobb i din bar, at de har det bra på jobb, og blir både sett og hørt. Om det skulle oppstå situasjoner med kunder er du den som hjelper og bistår de frivillige. Vekterne er selvfølgelig rett i nærheten, og man er aldri alene på jobb!
Tidsrom: fra onsdag 27. februar til søndag 3. mars
Barsjef: Saga Castle

Seminarprodusentassistent
Antall: 3
Arbeidsbeskrivelse: Organisere seminarverter, ta de imot og brife de om arbeidsoppgaver og følge opp underveis. I tillegg bistå seminarprodusent med andre oppgaver.
Tidsrom: Fra mandag 25.februar til og med lørdag 2. mars. Arbeidet foregår henholdsvis på dagtid.
Leder for konferansen: Linnéa Svennson

Artistverter
Antall: 4 – 6
Arbeidsbeskrivelse: Ansvarlig for artister ved en scene, være kontaktperson mellom scene, artist og booking. Passe på at artistene har det de skal og har det bra under deres besøk i Oslo.
Tidsrom: Fra onsdag 27. februar, til og med lørdag 2. mars, dag og kveldstid.
Artistvertkoordinator: Anette Johansen

Frivilligansvarlig i delegatinnsjekk
Antall: 1
Arbeidsbeskrivelse: Sørge for at alle frivillige får opplæring når de ankommer og passe på at alle de frivillige får pauser i løpet av skiftene sine. Det kan også bli nødvendig å steppe inn i delegatinnsjekken om det er mye trøkk. Du vil fungere som delegatinnsjekkens høyre hånd.
Tidsrom:  Fra mandag 25. februar til nedrigg er ferdig søndag 3. mars (+opplæring i forkant).
Ansvarlig for delegatinnsjekken: Rebekka Stenmarck Johannessen

Festivalsentralen
Antall: 2
Arbeidsbeskrivelse: Under festivalen er det høyt tempo i administrasjonen. Derfor ønsker vi å etablere en festivalsentral som kan løse store og små oppgaver som dukker opp underveis. Her kommer du i god kontakt med alle som jobber i festivalen og får en god innføring av hva en festival trenger underveis. På mange måter blir denne sentralen hjertet i festivalen! Du får god opplæring, hjelp og oppfølging underveis.
Tidsrom: fra mandag 25. februar til nedrigg er ferdig søndag 3. mars.
Ansvarlig for festivalsentralen: Mina Evenrud og Astrid Fuglevaag

Billettassistent til billettboden
Antall: 1
Arbeidsbeskrivelse: Vi trenger en assistent i billettboden på Youngstorget. Her forgår det meste av billettsalg under festivalen. Du bør ha gode tallkunnskaper og like å jobbe under press. Det er en fordel at du liker å jobbe med mennesker, da du er publikums første møte med by:Larm. Du får god opplæring og oppfølging underveis.
Tidsrom: fra onsdag 27. februar til nedrigg er ferdig søndag 3. mars.
Ansvarlig for billettboden: TBA

Backlinedistribusjon
Antall: 2 stk.
Arbeidsbeskrivelse: Distribusjon av backline til våre spillesteder. Er du interessert i backline eller spiller i band selv er det en fordel. Følge opp utsendte backlineplaner fra backlineleverandør. Holde tidsskjema på levering og henting av backline.
Ønsket kvalifikasjon: Førerkort klasse B
Tidsrom: Onsdag 1. mars til og med lørdag 4. mars fordelt på dag, kveld og natt. Jobben er ferdig når all backline er levert til leverandør natt til søndag.