Skip to content
Artist
About

NO

Bli betatt av Alvah, en dynamisk kraft fra en halvøy utenfor Oslo, med en lyd som kombinerer Art Pop, R&B og Trip hop med rå, følelsesladede tekster. Hun henter sitt nærvær fra de mystiske norske fjellene og vever dem inn i det pulserende bylivet, med vokaler som ringer ut som et mantra og inviterer inn i hennes kjerne. Hennes debut-EP Hindsight fanget oppmerksomheten til lyttere fra Skandinavia til USA og hadde premiere i det prestisjefylte 'Wonderland Magazine UK'.

Alvahs låtskriving avslører en utrolig visdom og skjønnhet, og hun har vist en unik evne til å skape en dyp forbindelse til sine fans i hennes univers. Alvahs musikk har allerede blitt rost av anmeldere, og hun har opptrådt live både i Norge og Danmark på blant annet Øya, Carpark Festival og Journey Fest. Hun spilte en felles Danmark-turné med MALU og GRETA i vår og har nettopp spilt i Tyrkia på supportturné for Resa Saffa Park.

Hennes musikalske reise har ført til flere fremragende utgivelser, og hennes kunstneriske talent vokser konstant. Det er tydelig å se Alvahs musikalske appell, som inviterer til både ettertanke og dans.

EN

Be captivated by Alvah, a dynamic force from a peninsula outside Oslo, with a sound that combines Art Pop, R&B, and Trip hop with raw, emotionally charged lyrics. She draws her presence from the mystical Norwegian mountains and weaves them into the pulsating city life, with vocals that resonate like a mantra and invite you into her core. Her debut EP Hindsight caught the attention of listeners from Scandinavia to the USA and premiered in the prestigious 'Wonderland Magazine UK'.

Alvah's songwriting reveals incredible wisdom and beauty, and she has shown a unique ability to create a deep connection to her fans in her universe. Alvah's music has already been praised by critics, and she has performed live in both Norway and Denmark at events such as Øya, Carpark Festival, and Journey Fest. She embarked on a joint Denmark tour with MALU and GRETA this spring and has recently performed in Turkey on a support tour for Resa Saffa Park.

Her musical journey has led to several outstanding releases, and her artistic talent continues to grow. Alvah's musical appeal, which invites both reflection and dance, is clearly evident.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt