Skip to content
Talk

Bli med å påvirke - Musikkutvalget inviterer til innspillsmøte

2024
About

Etter panelsamtalen om det flerkulturelle mangfoldet i musikkbransjen er alle delegater velkommen til å møte Musikkutvalget for å fortelle om erfaringer og utfordringer.

  • Hvilke perspektiver må Musikkutvalget kjenne til i arbeidet med utredningen?
  • Hvilke fordeler og ulemper har oppstått i arbeidet ditt? Og hvor finnes det muligheter for utvikling?
  • Hvilke tiltak fungerer – og hva mangler?

Innspillene vil brukes som grunnlag i NOU-rapporten som politikere vil kunne se til når de skal jobbe med utfordringene i feltet i årene framover. Det er lav terskel for å delta.

Møtet har et begrenset antall plasser og påmelding kreves.

Om Musikkutvalget:

Musikkutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon i juni 2023. Sommeren 2025 skal utvalget levere en helhetlig og framtidsrettet gjennomgang av musikkfeltet i en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skrives ut fra et omfattende mandat, og skal blant annet undersøke hva som fremmer og hva som hemmer likestilling, deltagelse, inkludering og rekruttering i musikklivet og hva som forårsaker skjevheter og barrierer for deltakelse. Samtalen og innspillene på by:Larm inngår grunnlagsmateriale for utredningen.

Påmelding:

Meld deg på møtet ved å sende en e-post til anja-nylund.hagen@kud.dep.no med navn og hvem du representerer i møtet (enkeltperson, virksomhet, selskap, organisasjon e.l.).

Med påmeldingen oppfordres du til å sende inn noen stikkord til temaer til det du vil spille inn. Dette er ikke obligatorisk, men vil være til hjelp i forberedelsene til møtet.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt