Skip to content
Talk

Er det så vanskelig å booke kvinner?

2022
Talks
About

Presentert av Norske Kulturarrangører (NKA), AKKS Norge og radiOrakel

Norge har de siste årene hatt flere store kvinnelige artister og band med kvinnelige musikere. Antallet kvinner som spiller gitar og bass har økt. Likevel viser plakatene til 20 av landets største musikkfestivaler i 2022 at det er desidert flest mannlige utøvere som bookes.

Når kvinner i utgangspunktet utgjør en stor del av musiker- og artistmassen - hvorfor er de ikke å finne på plakaten? Og hva med andre underrepresenterte grupper som skeive, transpersoner og melaninrike musikere?

Hva kan norske arrangører gjøre for å få et større mangfold på sine scener? Hvordan kan man booke bredere og jobbe med likestilling og mangfold innen booking? AKKS Norge, radiOrakel og Norske Kulturarrangører inviterer til panelsamtale for å diskutere dette nærmere.

Panelet består av:
Mira Berggrav Refsum (Oslo World)
Viggo Randal (Trænafestivalen)
George Ofori (Journalist)

Modereres av Roza Taslimi (Music Norway)

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt