Skip to content
Artist
About

NO

Som bølgene i havet er Joalin alltid i en flytende tilstand. Den finskfødte artisten og danserens kreative praksis har alltid vært inspirert av bevegelse – enten det er i hennes flytende, forbløffende popmelodier, dansetrening eller den konstante bevegelsen i hennes fargerike oppvekst.

Som sin inspirasjonskilde er Joalins refleksjoner om kjærlighet, hjertesorg og selvtillit bevegende og altomfattende. Til en berusende blanding av pop, R&B og reggaeton-pregede rytmer, glir hun lett fra eteriske falsetter til lekne rap-snakk, fra engelsk til spansk. Joalin emigrerte til Mexico med moren sin i en alder av ti år; hennes formative år i strandbyen Playa del Carmen hjalp henne å blomstre til den artisten hun er i dag.

Bare 22 år gammel har Joalin oppnådd anerkjennelser de fleste artister ikke oppnår i løpet av et helt liv. Den melodiske, lo-fi dembow-singelen fra 2022, “Angelito” har over 3 millioner strømminger; hun har vært på Spotify Equal-reklamen på Times Square, samt prydet forsiden av Scandinavian Vogue; og hennes hengivne fans venter alltid spent på hennes neste trekk.

Joalins fremtid ser ut til å være klar for global stjernestatus. Med et etterlengtet prosjekt på vei, nyter hun den sanne kraften i sin sårbarhet. "Jeg har alltid hatt følelsen av at det er en stor kraft inni meg som vil ut," stråler hun. "Jeg vil gjøre alt!"

EN

Like the waves of the ocean, Joalin is always in a flow state. The Finland-born artist and dancer’s creative practice has always been inspired by movement – whether in her fluid, breathtaking pop melodies, dancing practice or the constant motion of her colourful upbringing.

Like her source of inspiration, Joalin’s meditations on love, heartbreak and self-trust are moving and all-encompassing. Set to an intoxicating blend of pop, R&B and reggaeton-inflected beats, she effortlessly glides from ethereal falsettos to puckish rap-speak, from English to Spanish. Joalin emigrated to Mexico with her mother aged ten; her formative years spent in the charming beachside town of Playa del Carmen helped her bloom into the artist she is now.

At just 22 years old, Joalin has amassed accolades most artists don’t achieve in a lifetime. The melodic, lo-fi dembow 2022 single, “Angelito” has over 3 million streams and counting; she featured on the Spotify Equal billboard in Times Square, as well as covered Scandinavian Vogue; and her legion of devout fans are always anticipating her next move.

Joalin’s future looks poised for global stardom. With a much-awaited project on the way, she is reveling in the true power in her vulnerability. “I’ve always had this feeling that there's this big power inside of me that wants to get out,” she beams. “I want to do it all!”

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt