Skip to content
Talk

Konsertøkonomien: under hardt press

2022
Talks
About

Presentert av Norske Kulturarrangører (NKA) og NEMAA

De økonomiske marginene i livemarkedet er små og mange arrangørmiljøer er under press. På vei ut av to år med krise står utfordringene i kø: underbemanning, økte priser, økende økonomiske forskjeller mellom arrangører, og nå muligens også moms på TONO-vederlaget.

Hvor skal disse økte kostnadene hentes inn? Hvordan er det med betalingsviljen til publikum nå som renten og strømmprisene øker, og husholdningsbudsjettene krymper? Hvilken effekt vil dette få for konsum av kultur, for bredde og mangfold, og for rekruttering av nye talenter?

I tillegg til å tematisere utfordringene i konsertøkonomien vil panelet diskutere hvordan både myndighetene og bransjen selv kan bistå på best mulig måte.

Panelet består av:
Trude Storheim (Vossajazz)
Ottar Schanke Eikum (FKP Scorpio Norge)
Cecilie Torp-Holte (Circle Management AS)

Modereres av Kjersti Vikør (Kulturmeglerne)

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Comfort Hotel
The Orchard
Norsk Tipping
GramArt
Sparwk