Skip to content
Artist

PUNCHBAG

2024
About

NO

PUNCHBAG oppstår som en kollisjon mellom den rå, ufiltrerte energien fra punk og den overstrømmende ekstasen fra pop. Den nye elektrifiserende bror-søster-duoen fra Sør-London byr på intense tempoer og voldsomme energier, hvor musikken deres er en eksplosiv katarsis av rå intensitet og kompromissløs moro.

Dette er lyden av dagens harde realiteter, som omskaper personlig og kollektivt livsmateriale til et jordskjelv av alternativ pop. PUNCHBAG kaster lytterne inn i en kollisjon av kaos og katarsis, med musikk som kjemper med forandring, erkjennelse og gjenoppretting.


EN

Colliding the raw unfiltered energy of punk, with the overflowing ecstasy of pop, emerges PUNCHBAG. A new electrifying brother-sister duo, from South London. With fierce tempos and ferocious energy, their music is an explosively cathartic release of raw intensity and unapologetic fun.


This is the sound of today’s tough realities, transmuting personal and collective life material into an earthquake of alternative-pop. PUNCHBAG propels listeners into a collision of chaos and catharsis, with music that wrestles with change, realisation and recovery.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt