Skip to content
Talk

Sammen for FNs bærekraftsmål?

2022
Talks
About

Presentert av Norske Kulturtarrangører (NKA)

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norske arrangører blir stadig oftere bedt om å beskrive deres arbeid med bærekraftsmålene i søknader og rapporteringer til ulike typer samarbeidspartnere. I denne panelsamtalen skal vi se hvordan arrangør-Norge kan jobbe aktivt for og med FNs bærekraftsmål - i samarbeid med offentlige aktører, virkemiddelapparatet og lokalsamfunnene de er i. Hvordan får vi til et mest mulig bærekraftig kulturliv, både sosialt, økonomisk og miljømessig? Hvordan sikrer vi at arrangørfeltet blir bevisst rollen sin som en av fremtidens lavkarbonbransjer

Panelet består av:
Sandra Márjá West (tidligere festivalsjef for Riddu Riđđu/styremedlem NKA)
André Støylen (administrerende direktør Sparebankstiftelsen DNB)
Omar Samy Gamal (byråd for kultur, idrett og frivillighet, SV)

Modereres av Julie Forchhammer (partner Klimakultur)

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
GramArt
Norsk Tipping
The Orchard
Sparwk
Comfort Hotel