Skip to content
Talk

Showcase-festivaler: portvoktere eller brobyggere?

2022
Talks
About

Presentert av by:Larm

Det er forsket lite på showcasefestivaler, men i fjor skrev Kjersti Livesdottir Thorkildsen en bacherloroppgave om fenomenet. Oppgaven belyser dynamikken mellom showcasefestivaler, artister, bransjen og publikum. Er showcasefestivaler portvoktere eller brobyggere, eller begge deler? Hva med smakspolitet i by:Larm? Hvis Norden er den mest trendsettende musikkregionen i verden, og by:Larm er den største og viktigste bransjefestivalen i denne regionen, er by:Larm da en versting blant portvokterne i musikkbransjen?

Thorkildsen presenterer sine funn i samtale med Anja Nylund Hagen i Norsk kulturråd. Deretter er det diskusjon med Thorkildsen, Daniel Nordgård fra Universitetet i Agder og Monica Larsson, tidligere styreleder i by:Larm.

Panelet består av:
Kjersti Livesdottir Thorkildsen (kulturprosjektleder)
Daniel Nordgård (førsteamanuensis, UiA)
Monica Larsson (generalsekretær, Norsk kulturforum, tidl. styreleder i by:Larm)

Modereres av Anja Nylund Hagen (Norsk kulturråd)

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Sparwk
Norsk Tipping
Comfort Hotel
GramArt
The Orchard