Skip to content
Talk

Sikkerhet og beredskap etter pandemien

Talks
About

Presentert av Norske Konsertarrangører

Gjennom det siste halvannet året har det vært svært krevende å arrangere konserter, spesielt når det kommer til planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av det nødvendige smittevernsarbeidet. Dette har endret måten vi jobber på og utfordret arrangørene til å tenke nytt. Hvordan var vi egentlig rigget til å imøtekomme disse utfordringene? Hva har vi erfart og lært, og hva kan vi ta med oss videre?

Vi får en innledning av daglig leder på utestedet Revolver, Sarah Jägenstadt, som deler erfaringer om smittevernsarbeid og hvordan de har endret måten de jobber på for å skape trygge arrangementer. Revolver var tidlig ute med bakgårdskonserter og har hatt høy aktivitet i den tiden det har vært mulig å gjennomføre konserter.

Etterpå blir det en samtale der vi vil snakke om hvordan bransjen har jobbet med sikkerhet og beredskap under pandemien, dialogen med myndighetene og hvilken lærdom og erfaringer vi tar med oss videre i arbeidet med trygge arrangementer.

Panelet består av:

Martin Holmes, sikkerhetsansvarlig fra Bergen Live og Live Nation

Stian Strømseth, S Plan

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm