Skip to content
Artist

Unge Obi

2024
About

NO

Unge Obi ble født som rapper gjennom sosiale medier i 2020. Under ett år senere ga han ut en EP i samarbeid med hip-hop nestor Tommy Tee, der publikum ble invitert inn i Unge Obi’s rap-dåp.

Gjennom sitt debut-prosjekt forsøkte den Oslobaserte rapperen å fremheve en følelse av usikkerhet rundt sin egen personlige egnethet som står i kontrast til en sjanger som tradisjonelt sett er assosiert med maskulinitet og ekstrem selvtillit. Det musikalske prosjektet, samt musikkvideo og innhold på sosiale medier er ment å fremheve en indre konflikt mellom person og artist og hvorvidt disse kan sameksistere. I dette brytningspunktet oppstår det både humor og selvironi.

Denne tematikken er fortsatt sentral i Unge Obi’s utfoldelse som artist, men i mindre grad så eksplisitt som tidligere. Likevel ønsker rapperen at det også i fremtidige prosjekter skal være en underliggende følelse av ambivalens til egen karakter, både når det kommer til albumutgivelser, musikkvideoer/annen visuell kunst, samt scenepersonlighet.

EN

Unge Obi was born as a rapper through social media in 2020. Less than a year later, he released an EP in collaboration with hip-hop veteran Tommy Tee, inviting the audience into Unge Obi’s rap baptism.

Through his debut project, the Oslo-based rapper aimed to highlight a sense of insecurity about his own personal suitability, contrasting with a genre traditionally associated with masculinity and extreme confidence. The musical project, along with music videos and social media content, is intended to highlight an inner conflict between the person and the artist and whether these can coexist. At this intersection, both humor and self-irony arise.

This topic remains central in Unge Obi’s development as an artist, but to a lesser extent than before. Nevertheless, the rapper wants there to be an underlying sense of ambivalence towards his own character in future projects, whether it's album releases, music videos/other visual art, or stage persona.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt