Skip to content
Artist

Van Boom

2024
About

NO

Fanget på terskelen av overlappende verdener, minner og autonome krefter driver Van Boom et kritisk kunstnerisk prosjekt fra sin base i Kuwait. Som produsent, DJ og arrangør i de arabiske statene langs Gulf-regionen er han en sjelden stemme i en spirende undergrunnsmusikkscene som er like enestående som den er presset av sosiale og statlige mekanismer.

Hemmet av plikten til å begrense selvuttrykk og kunstnerisk aktivitet på grunn av top-down-restriksjonene i regionen, stiller Van Booms arbeid spørsmål ved hva som er forbudt og hva som er binært i en kompromissløs kontekst.

Med gjennombruddet av albumet Prosthetics har Van Boom mottatt mye kritikerros, og Resident Advisor kåret singelen “KAFIR” til en av de beste elektroniske musikkutgivelsene i 2023. Mixmag har anerkjent Van Boom som en av de 25 beste artistene å følge med på i 2024.

EN

Caught at the threshold of overlapping worlds, memories, and autonomic forces, Van Boom conducts a critical artistic enterprise from his base in Kuwait. As a producer, DJ, and organizer embedded in the Arab states along the Gulf Region, Van Boom is a rare voice in a burgeoning underground music scene as unparalleled as it is pressured by social and state mechanisms.

Inhibited by the obligation to limit self-expression and artistic activity due to the top-down restrictions local to the region, his work questions what is forbidden and what is binary in an uncompromising context.

With the breakthrough of the album Prosthetics, Van Boom has received much critical praise, with Resident Advisor deeming his single “KAFIR” as one of the Best Electronic Music releases of 2023. Mixmag has recognized Van Boom as one of the Top 25 artists to watch in 2024.

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt