Skip to content
Artist
About

NO

Banebrytende lydbilder som skiftende stormer. Zohar er kjent for en sylskarp og svært dynamisk klubb-signatur. Med mange års formativ erfaring i å kontrollere dansegulv, har artisten bak Zohar fulgt en mangfoldig og eklektisk musikalsk sti der rungende lavfrekvenser og rytmisk spenning er fellesnevnerne.

Kjent for teknisk raffinement og miksing med en magisk touch, søker Zohar nå intuitivt innovative og overraskende forbindelser, som både desorienterer og begeistrer lytterne i prosessen.

Zohar har raskt blitt en hjørnestein i den vitale nederlandske scenen, og har nylig opptrådt på kjente institusjoner som Dekmantel Festival (2022, 2019) og FIBER Festival (2022), samt gjort internasjonale opptredener på Positive Education (2022) og Opera House (2022, 2018). Sistnevnte fant sted i samarbeid med dansekunstneren Hannah Grennel (tidligere involvert i Royal Ballet UK).

EN

Cutting-edge sonics as the shifting of storms. Percussive and pulsating, Zohar is known for a razor-sharp and highly dynamic club-signature. With years of formative experience controlling dancefloors, the artist behind Zohar has been treading a diverse and eclectic musical path in which rattling low-end and rhythmic tension can be regarded as the common denominators.

Known for technical refinement and mixing witchcraft, Zohar now intuitively seeks innovative and surprising connections, both disorienting and exciting listeners in the process.

Quickly becoming a mainstay in the vital Dutch scene, Zohar has recently featured at renowned institutions such as Dekmantel Festival (2022, 2019) and FIBER Festival (2022) as well as making international appearances at Positive Education (2022) and the Opera House (2022, 2018). The latter took place in collaboration with dance performer Hannah Grennel (formerly involved with the Royal Ballet UK).

Newsletter

Get the latest updates from By:Larm

Ads
Ticketmaster
Comfort Hotel
Vulkan
Norsk Tipping
GramArt