December 11 2019

Søk om å bli Årets Startup-partner 2020

by:Larm er et utstillingsvindu for ny nordisk musikk. Her samles nordisk og internasjonal musikkbransje for å møte hverandre, men også for å holde seg oppdatert om endringer i kulturbransjen. På kveldstid står musikkbransjen side om side med festivalpublikummet som kommer på by:Larm for å holde seg oppdatert på musikk og nye trender. by:Larm er derfor den perfekte arenaen til å vise frem nye innovative bedrifter som tilfører noe nytt til enten kulturbransjen eller til et musikkinteressert publikum.

Søknadsfrist 9. januar 2020. SØK HER.

Fjorårets startup-partner

Under by:Larm 2019 hadde inngikk by:Larm et samarbeid med pilotprosjektet Fantasy Music Manager – som brukte by:Larm for å teste og lansere sin beta-versjon av det app-baserte spillet.

«Å få bruke by:Larm som en arena for å teste vårt konsept, har vært avgjørende for vår eksistens. by:Larm-gjengen var fine å jobbe med, de kom stadig med mange gode råd og tanker. Samtidig er by:Larm-publikummet nysgjerrige og ærlige, noe som ga oss gode og tydelige svar på ting vi ønsket å lære med pilot-lanseringen.»
– Simen Eidsvåg, Fantasy Music Manager-gründer

Foto: Simeon Bacolod

Kriterier for å søke Årets Startup

– Bedriften må være et oppstartsselskap
(mindre enn 15 ansatte + yngre enn 5 år)
– Bedriften som søker må være lokalisert i Norge
– Må ha mulighet til å møte fysisk på festivalen
– Forretningsideen må være en løsning som kan appliseres innen kulturbransjen
– Må være en løsning som kan testes/demonstreres (betaversjon eller prototype)
– Ønske om å finne investorer og/eller kunde

Hva inkluderes i Årets Startup-pakke?

– Mulighet til å bruke by:Larm 2020 som testarena for produktet/tjenesten
– Et foredrag på by:Larms offisielle konferanseprogram om bedriften/produktet/tjenesten
– Et dedikert nyhetsbrev om sin bedrift til by:Larm sine gjester/nyhetsbrevliste
– Branding i sosiale medier
– Annonsepakke
– Tilrettelagt arena for å avholde investormøte
– 10 festivalpass, eller 30 dagspass
– Delegatpass for inntil 4 personer
– Eksponering på hjemmesiden til by:Larm

Søknadsfrist 9. januar 2020. Utvelgelsen skjer kort tid etter søknadsfrist. SØK HER.

Forskningsparken bistår by:Larm i utvikling av Årets Startup-partner.