by:Larm utsettes til høsten 2021

October 23 2020

Ny dato: 30.09 - 02.10.2021

English below

2021 nærmer seg, og vi så fram mot den 24. vinteren med by:Larm i kalenderen – det sentrale samlingspunktet for norsk og nordisk musikkbransje. Det skulle være vinterens høydepunkt. Men vi ser også at smittesituasjonen i landet – og særlig Oslo – fortsatt er ustabil, og vi har derfor ikke noe annet valg enn å utsette 2021-utgaven av by:Larm til høsten.

Vi gledet oss stort til en festivalhelg som yret med musikk for landets musikkelskere, og sårt tiltrengt faglig påfyll for en bransje i krise. Samtidig innså vi mer og mer at det ville bli umulig å lage by.Larm i mars uten å gå på akkord med kjernen i hva festivalen skal være: en møteplass fylt med musikkglede og kunnskap.  

Å utsette er en tung avgjørelse å ta, men det er likevel den riktige avgjørelsen å ta. Vi tror, og håper, at et by:Larm på høsten 2021 vil være en mer fullverdig opplevelse og ha mye mer å tilby musikkbransjen. 

Vi rykker nå tilbake til start i planleggingen og setter i gang med å lage møteplassen by:Larm 30. september til 2. oktober 2021!

Foto: Safario av Agri Soltan, 2019

by:Larm postponed to September 30th through October 2nd 2021

2021 is drawing close, and we were looking forward to the 24th winter season with three days of by:Larm jutted down in our calendars. It was supposed to be the highlight of the winter months.

Over the past month, however, it has becoming increasingly clear that the covid-19 situation in Norway is still unpredictable, and will remain so until March. We therefore see no other option than to postpone by:Larm 2021 until autumn.

We were looking forward to a festival weekend filled with buzzing new talent for the music lovers and some sorely needed networking and base-touching for a music industry in crisis. At the same time, we increasingly realised that it would be impossible to create a by:Larm in March without sacrificing too much of what the festival is all about: community, knowledge and the joy of live music.

Postponing the festival isn’t an easy decision, but it’s the right one. We believe that a by:Larm in the autumn of 2021 will be a more coherent experience and will have much more to offer the music industry.

So now, we’re back where we started, and we’re getting to work creating the by:Larm you know and love for September 30th through October 2nd 2021!