NESTE GENERASJON

June 30 2021

Fem millioner til ung kulturnæring i Oslo

Stiftelsen by:Larm, Creo – forbundet for kunst og kultur og musikkontoret MØST er stolte over å annonsere tilskuddsordningen Neste generasjon i samarbeid med Oslo kommune. Ordningen skal bidra til at unge kulturnæringsaktører kommer ut i jobb.

Mange unge kulturnæringsaktører har mistet viktige år i etableringsfasen under pandemien. Neste generasjon skal bidra til å styrke og restarte disse. Ordningen er en oppdragsfinansiering, hvor næringsaktører kan søke om støttemidler til å hyre inn unge kulturnæringsaktører til sitt prosjekt.

Neste generasjon har en ramme på fem millioner kroner. Ordningen dekker opp mot 80% av honoraret til kulturnæringsaktører under 29 år som hyres til produksjonen det søkes om. Det kan være produksjoner i enhver profesjonell sammenheng der det trengs et kunstnerisk uttrykk, som for eksempel tv/radio/media/nett, film, sceneproduksjon, litteratur, design, og så videre. 

Søknadsportalen har åpnet og første tildelingsrunde er i august. Søknadene behandles månedlig av et fordelingsutvalg nedsatt av by:Larm, Creo og MØST. Du kan søke tilskudd på mellom 10 000 og 100 000 kroner. Det er oppdragsgiver som søker, men vi oppfordrer både oppdragsgivere og unge kulturnæringsaktører til å ta initiativ til nye oppdrag eller arbeidsforhold.

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her

 

Photo: Ingrid Svelland