Studentstilling

June 17 2020

by:Larm ønsker å bidra til at studenter som ønsker å jobbe med festival skal få prøve seg i praksis. Derfor inviterer vi studenter til å søke på våre studentstillinger under by:Larm! Formålet med disse stillingen er å gi studenter et innblikk i hvordan det virkelig er å jobbe med festival, og ikke minst lære mer om by:Larm. Flere av disse stillingene er opprettet kun med tanke på dere. Vi ønsker å inkludere dere som mer enn bare frivillige!

I hver enkelt stilling er det ansvar av ulik grad, og alle stillinger gir et godt innblikk i festivalarbeid og forskjellige grener innenfor festivaler. Søknadsskjema ligger tilgjengelig her. Vi ser frem til å et godt og fruktbart samarbeid!

Generell info:

Arbeidsbeskrivelsene er ikke uttømmende, og det kan forekomme endringer i arbeidsinstruks og tider. Arbeidstider vil variere for hver enkelt stilling, men det må påberegnes lange dager noe som gjenspeiler den reelle festival-arbeidssituasjonen. Det forventes at du ikke nyter alkohol eller andre rusmidler når du er på jobb. Husk at den største gleden med å jobbe med festival er å se glade mennesker, så ta med deg smilet og godviljen; du er festivalens ansikt utad! Hver av stillingene har en overordnet, det er din overordnet som skal sørge for at du får informasjon, opplæring og oppfølgning. Husk å kle deg godt og ha gode sko. Du får et måltid de dagene du jobber. Når arbeidsperioden er over, vil du få en attest for det arbeidet som har blitt utført, i tillegg til masse erfaring, nye venner og minner. Dette er også bra påfyll til CV-en og ikke minst en sjanse til å opparbeide deg et godt nettverk!

Søknadsfrist for første søknadsrunde er 15. januar.
Spørsmål? send en mail til info(at)bylarm.no

Ansvarlig for frivilligfotografer
Antall: 1
Arbeidsbeskrivelse: Vi trenger et fotoarkiv, både til presse som kommer uten fotografer, men også for å lage et godt arkiv fra årets festival og konferanse. Oppgaven består i å lede våre frivilligfotografer, alt fra å sette opp daglige fotoplaner, til følge opp underveis og samle bilder i dropbox.
Tidsrom: Noe arbeid i forkant med planlegging, men aller mest under gjennomføring, fra onsdag 26. februar til og med lørdag 29. februar, dag og kveldstid. Det vil også være noe etterarbeid.
Kommunikasjonssjef: Marit Johansen

Frivilligassistent
Antall: 1
Stillingsbeskrivelse: Holde kommunikasjon med frivillige, lage vaktlister, og være med på å skape et godt miljø for de frivillige. Det vil også være en del av jobben å være med å planlegge frivilligfest, holde kontakt med sponsoransvarlig om pakking av festivalbagger og gjennomføringen av dette. Du vil også være med å sitte i frivilliginnsjekken. Dersom du har jobbet med Arkon før er dette et pluss.
Tidsrom: Noen dager i februar før festival, samt hele festivaluka 24.februar – 1.mars. Noe arbeid under festivalen må også påberegnes. Arbeidet foregår hovedsakelig på dagtid.
Frivilligansvarlig: Frøydis Holstad Torp

Seminarprodusentassistent
Antall: 3
Arbeidsbeskrivelse: Ansvar for organiseringen av seminarverter. Dette innebærer å ta de i mot, brife de i arbeidsoppgavene og følge opp underveis. Bistå seminarprodusenter med andre oppgaver.
Tidsrom: Fra mandag 25.februar til og med lørdag 2. mars. Arbeidet foregår henholdsvis på dagtid.
Konferanseansvarlig: Erica Berthelsen

Artistverter
Antall: 4 – 6
Arbeidsbeskrivelse: Ansvarlig for artister ved en scene, være kontaktperson mellom scene, artist og booking. Passe på at artistene har det de skal og har det bra under deres besøk i Oslo.
Tidsrom: Fra onsdag 26. februar, til og med lørdag 29. februar, dag og kveldstid.
Artistvertkoordinator: Anette Johansen

Festivalsentralen
Antall: 2
Arbeidsbeskrivelse: Under festivalen er det høyt tempo i administrasjonen. Derfor har vi etablert en estivalsentral som kan løse store og små oppgaver som dukker opp underveis. Her kommer du i god kontakt med alle som jobber i festivalen og får en god innføring av hva en festival trenger underveis. På mange måter er festivalsentralen hjertet i by:Larm! Du får god opplæring, hjelp og oppfølging underveis.
Tidsrom: fra mandag 24. februar til nedrigg er ferdig søndag 1. mars.
Ansvarlige fra administrasjonen: Mina Evenrud og Frøydis Holstad Torp

Søk her!